Community Liaison for Families - Spanish

Si le hace falta información traducida en español, llame a:

Yesenia Polanco

(845) 353-7042

Ypolanco@Nyackschools.org

Community Liaison for Families - Haitian Creole

Si ou bezwen enfòmasyon tradui an kreyòl, rele:

Jocelyne Abraham

(845) 353-7044

Jabraham@nyackschools.org