Teknoloji Enstriksyon pou konekte sou Odinatè ak Platfòm Aprantisaj yo

Sipò Teknoloji pou Fanmi

Nou bay tout elèv nan distri a yon òdinatè. Si ou pa resevwa yon òdinatè oswa ou gen pwoblèm teknik oswa ou bezwen yon wifi entènèt aparèy:

Klike la pou antre nan yon tikè biwo èdBay enfòmasyon nesesè yo e yon teknisyen ap kontakte w pou ba w asistans.

Biwo pou Èd Teknoloji - 845-353-7075 (kite yon mesaj e yon teknisyen ap kontakte w)

K-5 ENSTRIKSYON POU ELÈV ELÈMANTÈ AKSEDE TEKNOLOJI

Elèv elemantè yo dwe itilize Chromebook distri a ba yo a pou enstriksyon adistans ak nan lekòl la. Elèv yo ap jwenn tout resous pou klas elemantè yo sou paj Classlink elèv la. Tanpri klike sou lyen ki anba a pou enstriksyon:

Enstriksyon ekri (PDF)

Enstriksyon: Kòman pou Konekte sou Chromebook ou a Ouvri nan yon lòt fenèt navigatè

Enstriksyon: Kòman pou Konekte sou Google Classroom Ouvri nan yon lòt fenèt navigatè

Enstriksyon: Kòman pou Konekte sou ClassLink 

Videyo

Enstriksyon: Kòman pou Konekte sou Google Classroom Ouvri nan yon lòt fenèt navigatè (Videyo)

Enstriksyon: Kòman pou Konekte sou ClassLink (Videyo)

 

6-8 ENSTRIKSYON POU ELÈV SEGONDÈ PREMYE SIK AKSEDE TEKNOLOJI

Elèv Lekòl Segondè Premye Sik yo dwe itilize Chromebook distri a ba yo a pou enstriksyon adistans ak nan lekòl la. Nou itilize platfòm Google Classroom pou aprantisaj nan Lekòl Segondè Premye Sik la. Tanpri klike sou lyen ki anba a pou enstriksyon:

Enstriksyon ekri (PDF)

Enstriksyon: Kòman pou Konekte sou Chromebook ou a Ouvri nan yon lòt fenèt navigatè

Enstriksyon: Kòman pou Konekte sou Google Classroom Ouvri nan yon lòt fenèt navigatè

Videyo

Enstriksyon: Kòman pou Konekte sou Google Classroom Ouvri nan yon lòt fenèt navigatè (Videyo)

9-12 ENSTRIKSYON POU ELÈV SEGONDÈ DEZYÈM SIK AKSEDE TEKNOLOJI

Elèv lekòl Segondè Dezyèm Sik yo dwe itilize laptòp distri a ba yo a pou enstriksyon adistans ak nan lekòl la. Nou itilize platfòm Schoology pou aprantisaj nan lekòl Segondè Dezyèm Sik la. Tanpri klike sou lyen ki anba a pou enstriksyon:

Enstriksyon ekri (PDF)

Enstriksyon: Kòman pou Konekte sou Laptòp ou a Ouvri nan yon lòt fenèt navigatè

Enstriksyon: Kòman pou konekte sou Schoology